Cine opera cupon


cine opera cupon

potch ve panlsku a Itlii a pak je vhodn stelit ve Sttech. Mu, kter dokzal zajistit svm zpalkm dvoutetinov svtov monopol, ml toti evidentn hluboko do kapsy. Dky dynamick situaci na mezinrodnm trhu a rusk hyperinflaci slibovala lidem zroen ve vi neskutench tisc procent. Sedmaticetilet Carlo, kter si u dvno k Charles Ponzi, nael svj vysnn zlat. Jeho triku dokonce podlehla i belgick krlovsk rodina. Myslm, e za tch pr milion jim ta podvan stla. Pijde vm potou a vy na druhou stranu hned napete odpov. A pak je tu otzka objemu nkupu.

Provd divok machinace a nakonec miz kdesi ve slunnm Mexiku s kufrem plnm penz. Tento neprsteln vlk z Wall Streetu lkal klienty do regulac neomezench hedgeovch fond na vysok vnosy, kter ale nevyplcel z vnos, nbr z vklad nov pchozch klient. Ty mu ciz nejsou. Teorie a praxe, bostont policist si vak Ponziho pozvou na stanici. Fotogalerie, zobrazit fotogalerii, co mu zbvalo? S penzi m problm: kdy bere centy a dolary, snadno ztrc nervy. V Americe stoj cel dolary. Pokud ve Spojench sttech americkch probh finann operace, kter by odpovdala slibovanmu investinmu obratu, musel by tu bt realizovn prodej vce ne 160 milion IRC kupon, varovn hlsil finann expert.

Poct to prakticky hned, nem kam sloit hlavu. A pesn v n jsem cel ivot vil a m nadje m nikdy neopustily, bude pozdji tvrdit o sle svho americkho snu v rozhovoru pro. Nejrznj vdlen experimenty mu nedaj spt, cestuje po svt, ale zdaleka u nedoshne takovho spchu. Denk Boston Post el jet. Vancouver do Bostonu, je u zatracen sychrav poas. Sirkov krl shoelVzhledem k tomu, jak iroce byl v celosvtovm mtku mdii pokryt Ponziho ppad, by se brzk opakovn scne neoekvalo. Levn koupit a draze prodat, to zn dobe, ne?

Ponzi slben zisky investorm vyplc z investic tch, kte se zapojili po nich. Prost si neme pomoci. To bylo m veker jmn. Ve skutenosti byly jeho manipulace s penzi natolik dtinsk, e by kdokoliv znal alespo zklad etnictv musel pochopit, e si sla vyml a faluje, napsal o nm o ticet let pozdji spisovatel Allen Churchill. T americk senKdy jednadvacetilet Carlo. Umt tak krst ve velkm, v roce 1907 u profesn narostl. To kdy byl ekonomick vizion Jean-Pierre Van Rossem odsouzen na pt let za bankovn podvod a finann machinace. Show, jakou Amerika nevidla Kolaps Ponziho schmatu pivedl k pdu pt dalch bankovnch dom a etn investoi mohli bt rdi, kdy se jim vrtilo 30 cent z kadho dolaru.


Sitemap